Ortsrådets årsmöte

Måndagen den 27 mars hade Viskaforsbygdens ortsråd sitt årsmöte i Viskaforskolans matsal. Vi var ca 20 deltagare som inledningsvis diskuterade Viskaforsbygdens utveckling med kommunalråden Kerstin Hermansson (c) och Ylva Lengberg (s). Därefter hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar under ledning av Leif Kuusela.
Protokoll med bilagor finns nedan.