Vill företaget/föreningen bli medlem i Ortsrådet?

Viskaforsbygdens ortsråd bildades hösten 2020. Nu håller vi på att bygga upp verksamheten och värva medlemmar. Företag och föreningar kan bli medlemmar. På bilden ovan finns information om vad vi just nu håller på med. Men vi vill få medlemmar som ger oss idéer att göra mera. Ordförande i ortsrådet är vår  komminister i Svenska kyrkan Michael Flodhag. Krister Karhu tar sig an uppgiften att värva medlemmar. Han kommer under sommaren ta kontakter med föreningar och företag och erbjuda medlemsskap. Men han vill också ha en dialog om vilka frågor ni anser att Ortsrådet ska jobba med. Vill ni ta kontakt med Krister? Här kommer kontaktinformation. Mobil: 0737-579051. Mail: kristerkarhu@gmail.com

Här kommer bilder på Michael och Krister samt några från Viskaforsbygden.


Michael Flodhag                               Krister Karhu

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *