Bättre betyg för Viskaforsklinken!

I dagens Borås tidning redovisades resultaten från den nationella patientenkäten för 2020. Glädjande är att vår egen Viskaforsklinik återigen får bra siffror och ligger bland de främsta vårdcentralerna i Borås. Tittar man på siffran för helhetsintrycket så har Viskaforskliniken ökat från 87,3 till 89,4. Man har förbättrat sig inom områdena Emotionellt stöd, Respekt och bemötande och Kontinuitet. Men har mindre nedgångar inom områdena Delaktighet, Information och Tillgänglighet. Viskaforskliniken har högre siffror jämfört med genomsnittet i Borås. Vad gäller Respekt och bemötande har Viskaforskliniken 93,7 och Borås i genomsnitt 88,3. Motsvarande siffror för Tillgänglighet är 90,3 och 87,1. Inom varje område har Viskaforskliniken bättre siffror än genomsnittet i Borås.

Det är bara att gratulera Gerhard och hans medarbetare till framgångarna och önska lycka till.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *