Sommar-pengen

Sommar-pengen 

Viskaforsbygdens Ortsråd vill ge alla föreningar möjlighet att göra något positivt för och med barn/ungdomar i bygden under sommarlovet.

Kanske ni vill lära unga att paddla, men behöver ekonomist stöd att hyra kanoter? 
Eller så vill ni lära unga att simma, men behöver pengar att köpa in flytetyg? 

Vad det än är så finns möjlighet att få stöd. 

I första hand riktar vi oss mot barn och ungdomar, men även projekt riktade mot andra åldrar är välkomna att ansöka om bidrag 

Skicka in en ansökan till Ortsrådet med en tydlig målgrupp och ett tydligt uppdrag.  

De som vill starta ett projekt kan få upp till 5000:- beviljat.
Kostnader för t.ex. kanothyra, busshyra, mat och annat materiellt kan räknas in. 

Varje ansökan behandlas av ordförande, vice ordförande och kassör i Ortsrådet.  

Ansökningstiden är från 6 – 30 juni. 

Mejla: ortsrad.viskafors@outlook.com 

Viskaforsbygdens Ortsråd önskar alla en glad sommar!