Ortsrådets styrelseprotokoll den 5 juni

Från Ortsrådets styrelsemöte den 5 juni finns följande punkter att speciellt lyfta fram.
– Sommarpengen
– Aktivitetsprojekt i samarbete med Rise och Vinnova
– Planerat möte med Tekniska nämndens presidium
– Midsommarfirande i Seglora och Kinnarumma
Läs mer i bilagda protokoll