God Jul och Gott Nytt År!

Ortsrådet tackar alla medlemmar och hemsidebesökare för året 2023 och önskar alla God Jul och Gott Nytt År.
RSK:s medlemstidning heter Raketen och kommer ut 4ggr per år. Två gånger läggs den ut till allmänheten. Där har Ortsrådet fått möjlighet att lägga ut information. I Decembernumret publicerades bilagda information som visar vad Ortsrådet arbetat med under 2023 och vilka frågor som finns på aktuelltlistan. Här kommer också några decemberbilder.
Vi ses med nya krafter 2024!