Fokus på Viskaforsbygden. Vad vill centerpartiet?

Idag publicerar vi Kerstin Hermansson inlägg om hur Centerpartiet ser på Viskaforsbygden idag och i framtiden. Välkomna med kommentarer och tillägg!

Jag anser att Viskaforsbygden är en intressant del av Borås att bo, leva och verka i. Som tidigare ordförande i Viskafors kommundelsnämnd har jag följt utvecklingen under många år. Vi har fått en ny organisation i Borås Stad där områdesindelningen försvunnit till fördel för facknämnder. Det är säkert bra för samtliga verksamheter men de lokala politiska företrädarna ser inte helheten som vi gjorde innan. Då är det viktigt att föreningslivet, byalagen, företagen och invånarna hittar nätverk för att synliggöra önskemål, behov mm som finns här i vår del av Borås.
Fritid och folkhälsonämnden kommer att ha samordningsansvar för lokal utveckling och de har avsatt pengar i årets budget för att satsa på så kallade ortsråd. Det finns också med i deras budget om att konstgräset på Sven Eriksonvallen ska bytas ut och en promenadslinga i Svaneholm ska byggas.
De kommunala verksamheterna som finns här håller hög kvalitet, nyss blev Fagersro utsett som ett av de bästa äldreboendena i Sverige! Vi har också en fantastisk barnomsorg med den nybyggda hållbara förskolan i Rydboholm som kronan på verket. Utemiljöerna vid förskolorna och skolorna är fantastiska. Viskaforshem AB är väl också det bostadsbolag i Borås som verkligen satsar långsiktigt när de bygger om och bygger nytt med hållbara material.
Vi behöver givetvis också fler bostäder, fler trygghetsboenden för de äldre som vill flytta från sina hus och en väl fungerande skola och barnomsorg. Den lokala brandkåren är också viktigt att värna om liksom stöd till det lokala näringslivet.
Vi i Centerpartiet jobbar aktivt för att hela Borås ska utvecklas. Vi har i årets budget fått med en funktion i kommunen som ska jobba med landsbygdsutveckling.
Vi bor i ett område som går att utveckla ytterligare. Tänk vilken fantastisk natur vi har! Vilket aktivt föreningsliv! Närhet till både Borås och Göteborg med de nya vägar som kommit till.
Jag vill att vi får till fler bostäder. Dels finns det gamla planer som går att bygga på i både Rydboholm och Kinnarumma omgående. Sedan måste kommunen snabba på med sitt arbete, så att Viskaforshem kan genomföra sina planer med fler bostäder i centrala Viskafors.
Jag tror att vi tillsammans kan utveckla vår bygd ytterligare. Det vore bra om vi kunde samla oss i ett nätverk, så kallat ortsråd, så vi kan göra våra röster hörda här i Viskaforsbygden. Det finns lokala utvecklingsmedel – pengar att söka i kommunen för att kunna genomföra goda idéer i sin närhet.
Leader Sjuhärad, som en del kanske känner till, finns också till för oss utanför Borås som har idéer för framtiden. De tre insatsområden som man jobbar med nu är Livskvalitet; idéer om aktiv fritid, kultur och hälsa. Service; idéer om samordning och utveckling av lokala servicefunktioner och Entreprenörskap; idéer om att starta nytt företag, samverkan mellan företag, branschvis eller ortvis. Detta kan vara något på längre sikt att vi tillsammans jobbar med!

Hör gärna av Dig, om Du funderar över något!

Kerstin Hermansson tel 0703 492109
Gruppledare för Centerpartiet, boende i Seglora

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *