Fokus på Visakforsbygden! Vad vill Liberalerna?

Idag publicerar vi Morgan Hjalmarssons inlägg om hur Liberalerna ser på Viskaforsbygden idag och i framtiden. Välkomna med kommentarer och tillägg!

Viskaforsbygden ska utvecklas efter de förutsättningar som finns, och förutsättningarna är goda! Det finns kommunikationer i form av Viskadalsbanan, som i och för sig behöver utvecklas ytterligare. Det finns planlagd mark färdig att bebygga, bland annat i Viskafors, Rydboholm och Kinnarumma. Det finns vackra naturområden, bland annat Storsjöns naturreservat.
För Liberalerna är det viktigt att det finns goda kommunikationer inom Borås Stad eftersom bosättning på en ort och arbete på en annan idag har kommit att bli en självklarhet för många. Liberalerna har motionerat om att bygga G/C-väg mellan Rydboholm och Ridhuset och den är nu på väg fram för byggnation vilket är mycket glädjande. En annan sak vi har lyft fram är möjligheterna till att trafikera järnvägen med en slags spårvagnar, som kan stanna på många ställen längs våra orter eftersom vi har järnvägsförbindelser i alla väderstreck.
Vad gäller bostadsbyggnationen är Liberalerna övertygade om att allmännyttan har en roll att spela i Viskafors med omnejd. Det finns färdig mark att bebygga. Det är ingen hemlighet att Liberalerna anser att bostadsbolagen borde samlas i AB Bostäder, kanske som en koncern. Vi tror att det skulle skapa bättre förutsättningar för byggnation i hela kommunen eftersom de personella och ekonomiska musklerna blir starkare. Men vi  tycker också att den som vill bygga en villa på egen mark ska få göra det. Boendekvaliteterna med ett lantligt boende förstår vi och vår uppfattning är att spridd bebyggelse på landsbygden ska accepteras. I sammanhanget är byggnation av trygghetsbostäder en viktig fråga, både för de äldres trygghet men också då det frigör villor till gagn för barnfamiljer som vill bo i bygden.
Den kommunala servicen i bygden är god, med förskolor, skolor. äldreboende. Liberalerna är övertygade om att den nya organisationen med facknämnder kommer skapa bättre kvalitet inom kommunens olika verksamheter. Utvecklingen av landsbygden samlas hos Fritids- och folkhälsonämnden, som har stor vana av att arbeta med föreningslivet som på landsbygden ofta är drivkraften i samhället.
Har Du en fråga eller synpunkt? Tveka inte att kontakta mig!
/Morgan Hjalmarsson
0703-487025

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *