Viskaforskliniken! Resultat patientenkät.

Nu har resultaten från 2019 års nationella patientenkät kommit. Vi har varit vana vid att Viskaforsklinken hela tiden förbättrat sina siffror och legat på en hög nivå. 2019 års  innebär en försämring jämfört med 2018. Resultatet för “Helhetsintrycket” innebär en nedgång från 91,9 till 87,3. Resultatet för alla vårdcentraler i Boråsområdet är oförändrat 82,3.
Fortfarande ligger Viskaforskliniken högt vad gäller “Tillgänglighet”. Här har resultatet förbättrats något från 89,4 till 90,0. Siffran för Boråsområdet är även här oförändrat 84,5.
Viskaforskliniken har försämrat resultat inom “Emotionellt stöd” samt “Kontinuitet och Koordinering”. Inom det förstnämnda går resultatet ner från 87,3 till 85,3. Boråsområdet ökar från 76,7 till 78,0. Inom “Kontinuitet” går siffran för Viskaforskliniken ner från 84,5 till 80,3. Boråsområdet siffror är 73,4 och 73,3.

Som vi ser så har Viskaforskliniken hög nivå på sina siffror och detta gäller speciellt tillgängligheten. Helhetsintrycket visar att Viskaforskliniken är näst bäst i Boråsområdet. Endast Brämhultskliniken har bättre siffror. Men nu har kliniken en utmaning i att förbättra sina siffror inom områdena “Emotionellt stöd” samt “Kontinuitet och Koordinering”.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *