Viskaforskliniken – hög tillgänglighet och kvalitet!

Den nationella patientenkäten 2018 bekräftade den positiva utvecklingen på Viskaforskliniken. När det gällde ”Helhetsintrycket” var nästan 92% av patienterna positiva. Motsvarande siffra för alla vårdcentraler i Västra Götaland var knappt 78%. I Boråsområdet fick Viskaforskliniken och Brämhults vårdcentral bäst betyg.
Den positiva utvecklingen fortsätter och varje månad får kliniken ca 25 nya listade personer. Diskussioner pågår om att starta en Rehab/Sjukgymnastik. Tillgängligheten är fortfarande hög. Samma dag du ringer får du en telefonkontakt. Är du i behov av akut läkarkontakt får du tid samma dag, annars inom rimlig tid.
Vi får inte glömma att det är bara 3,5 år sedan som Närhälsan avvecklade sin vårdcentral i Viskafors. I en turbulent tid etablerades Viskaforskliniken och klarade kontinuiteten. Därför är det härligt att kunna följa den positiva utvecklingen.

Vill du lista dig hos Viskaforskliniken kan du göra detta genom att

  • Gå in på deras hemsida ptj.se/viskaforskliniken
  • Ringa 033-7245555
  • Besöka vårdcentralen och fylla i en blankett
  • 1177-Mina vårdkontakter
    I Viskaforsbygden värnar vi om vår service!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *