Vad händer vid Storsjön

Kjell Johansson som är naturvårdskonsulent vid Tekniska förvaltningen lämnar följande information om det arbete som pågår med parkering för husbilar och Smålandsstaket vid Storsjön.

Vid entréområdet till Storsjöns naturreservat byggs ett smålandsstaket för att avgränsa några husbilsplatser (rödmarkerat).
Eventuellt kommer det att bli fler husbilsplatser i lilamarkerat område.
Tillgänglighetsanpassad toalett med slamtank ska placeras vid blå ruta.