Nu släpps boken om Källsprångsvägen

Välkomna till Vinterträdgårdens punschveranda, Friskafors
Tisdagen den 21 maj kl: 18.00-19.30
Ola Nylander, professor Chalmers SBA presenterar boken om Källsprångsvägen
Jan-Åke Brorsson berättar om Viskaforsbygdens historia
Välkomna!
Mikael Bengtsson, Viskaforshem