Vad händer i Ortsrådet?

Efter två succédagar den 10-11 september har Ortsrådets styrelse haft två sammanträden och kan rapportera att följande aktiviteter är på gång. 

Aktivitetsplatser
Vi lägger i dagarna en beställning på utegymmet på Sven Eriksonsvallen. Placeringen blir i hörnet vid den som i folkmun kalla ”Ryttarebron” (se bild).

Informationstavlan vid ”Ryttarebron” är på gång och kommer att placeras ut i början av nästa år.
Vad gäller discgolfbanan vid f.d. skjutbanan så utreder Borås stad möjligheter och arrendeförhållanden.
Parken mellan SE-vallens B-plan och Viskan samt stigen utefter Viskan bort till ”Ryttarebron”. Inom Tekniska förvaltningen pågår ett planeringsarbete som vi hoppas få en redovisning av i början av nästa år.

Nya medlemmar
Vår eminenta evenemangsgeneral Maria Erixon har tagit hand om uppdraget att värva medlemmar till Ortsrådet. Hon kommer under perioden November – Januari kontakta företag och föreningar. Maria erbjuder medlemskap men vill också ha en dialog om vilka förväntningar som finns på Ortsrådet. Är du intresserad? Ring eller maila till Maria!
Mail: mariaerixon82@gmail.com           Mobil: 0736-245979

Viskaforsbygdens utveckling
Byalagen I Kinnarumma och Seglora har tagit fram lokala utvecklingsplaner. I Ortsrådet har vi ett utkast till utvecklingsplan för hela Viskaforsbygden. Inför valåret 2022 kommer vi fokusera på denna fråga. Tankarna är att vi som ett inslag i valrörelsen kommer bjuda in alla partier till en debatt om Viskaforsbygdens utveckling.

Har du synpunkter eller vill lyfta upp någon fråga? Hör av dig till någon av oss tre!

Michael Flodhag.   Mail: michael.flodhag@svenskakyrkan.se   Mobil:0706-171016

Heit Ernits:              Mail: heiti.ernits@ri.se         Mobil: 0707-987620
Jan-Åke Brorsson:  Mail: janake.brorsson@gmail.com     Mobil: 0708-194448

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *