Vaccinationsläget på Viskaforskliniken

Hej!
Vi har idag gått ut med följande info avseende covid vaccin på vår hemsida samt Facebook.
Vaccinationsarbetet mot covid-19 pågår nu för fullt på vårdcentralen. I nuläget vaccineras de i fas 2 där principen äldst går först gäller.
Du som tillhör en riskgrupp (över 60 års ålder och/eller har sjukdomar som ökar risken för svår covid-19 infektion) och önskar vaccin behöver höra av dig till oss. Vi för då upp dig på en lista och kommer senare höra av oss när vi kan boka en tid.
Du kan kontakta oss via någon av följande, “Mitt Ptj”, telefon 033-724 55 55 eller mina sidor på 1177.se
Du som redan anmält dig till listan ber vi att du inte kontaktar oss för att kontrollera att du är med då vårdcentralen för närvarande är hårt belastad. Vi hör av oss när det blir din tur.
Vi får nu många frågor angående vaccin och förstår att många är oroliga. Nedan kommer en beskrivning hur arbetsgången ser ut samt svar på en del av de vanligaste frågorna. (Vecka 15 vaccineras personer i åldern 77-78 år)

Västra Götalandsregionen (VGR) tilldelar vårdcentralerna vaccin för en vecka i taget. Om vi får vaccin, vilken sort det blir samt hur mycket vi får vet vi inte fören i slutet av veckan innan.  Då hållbarheten på en del vaccin är kort har vi endast ett par dagar på oss att ringa in och erbjuda vaccin till de som står först i kö.
VGR fördelar vaccin efter hur många listade patienter enheten har samt hur gammal befolkningen är. De vårdcentraler som har många äldre får således mer vaccin i tidigt skede än de som har yngre patienter. Detta då de som är äldst ska vaccineras först. Ibland innebär det att vårdcentraler kommer i otakt så att någon enhet hunnit vaccinera något längre ner i åldrarna. Fördelningen sköts dock av VGR och vårdcentraler kan inte ”tjata till sig” mer vaccin.
VGR delar även ut vilken sorts vaccin vårdcentralen får. Detta är inget vi kan styra över själva. Som patient kan man inte välja mellan de sorters vaccin som finns.
När man blir kontaktad för vaccinering är det ett erbjudande. Vill man inte ha det vaccin som erbjuds har man rätten att tacka nej. Detta medför att man själv får höra av sig när det öppnas upp för vaccinering av allmänheten (fas 4).  Dock är det inte säkert att man kan välja vaccin då heller.
Vaccinet kommer i behållare med flera doser. När vi öppnat en behållare har vi några timmar på oss att använda alla doserna. Detta medför att vi måste boka antal patienter som ska vaccineras så det är jämt delbart med hur många doser det finns i varje behållare. Således fungerar det inte att ta in en extra patient. Vi får emellanåt avbokningar med kort varsel, exempelvis pga sjukdom. I dessa fall behöver vi få in en annan patient fort vilket kan medföra att någon som är lite yngre kommer in tidigare.
Vi vaccinerar i våra lokaler. Du anmäler dig i receptionen som vanligt och få där bland annat ett vaccinationskort. Detta kort ska tas med även när dos 2 ges. Besöket är endast till för vaccinering. Du kan inte ta upp andra frågor runt mediciner, sjukdomar etc. För sådana frågor hänvisar vi till vår telefon och ”mitt ptj”.  Sprutan ges högt upp på utsidan av överarmen. Ha gärna på dig linne/t-shirt så det är lätt att få av/dra upp kläderna. Efter vaccinationen vill vi att du väntar kvar i väntrummet ca 15 min som en extra säkerhetsrutin. Om du äter vissa typer av blodförtunnande kommer vi be att du trycker mot insticksstället i ca 10 min.

För mer information runt vaccin, riskgrupper, covid-19 mm var god läs på 1177.se
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19/

Hälsningar Frida Nygren, Viskaforskliniken

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *