Testning av virus och antikroppstestning påbörjas under september!

Viskaforskliniken har bestämt sig för att ge oss i Viskaforsbygden möjlighet att på hemmaplan testa virus och antikroppstest. Viskaforskliniken blir alltså en av de testställen som Regionen öppnar upp. Exakt tidpunkt för start har ännu ej bestämts men nuvarande besked är någon gång under september. Testningen av en aktiv virusinfektion kommer då reduceras till 2 dagar per vecka. Provtagning av antikroppar (dvs om man haft en genomgången infektion) kommer att ske med någon form av tidsbokning. Detta för att förhindra att för mycket folk samlas. Covid-19 innebär mycket arbete för kliniken vilket påverkar övriga vårdinsatser. Anslag kommer att sättas upp på dörrar och förmedlas via Facebook och hemsida och Viskafors.net. Årskontroller av kroniska sjukdomar ligger fortfarande vilande. Kallelse till årskontroller kommer att starta så fort läget har förändrats och detta går att genomföra på ett säkert sätt igen. Ingen förlorar sin plats i turordningen. Om man av någon anledning inte mår bra. Då ringer man till vårdcentralen!

Vandalisering av bil
Tyvärr har vi någon/några i samhället som inte värnar om vår vårdcentral. För andra gången har nu bilen som används vid hembesök vandaliserats. Övning av prickskytte med luftgevär har  resulterat i krossade rutor och ett 10-tal bucklor på bilen. Innebär kostsamma reparationer. Någon som noterat något som kan vara intressant för polisen? Kontakta polisen!
Vi värnar om vår vårdcentral. Den har stor betydelse för oss i Viskaforsbygden!

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *