Stipendiater på RSK:s årsmöte

Fredrik Green, Mattias Gunnarsson, Neo Caron, Kim Johansson, Timmy Boersma och Sigrid Hacker

Varje år delar RSK vid sitt årsmöte ut stipendier till medlemmar som antingen som ledare eller aktiva gjort speciella insatser för RSK:s verksamhet. Vid årets årsmöte den 20 mars i Storsjögården erhöll ovanstående medlemmar stipendier. Stort tack för era insatser!
En fond som RSK har heter Margareta och Gösta Andréns fond som delar ut stipendier till ungdomar. För oss gamla Viskaforsare är namnet Andrén förknippat med provinsialläkarparet som i slutet av 1950-talet flyttade in i den nybyggda läkarbostaden (numera kyrkligt centrum). Margareta och Gösta var båda läkare. Paret hade vid den tiden 2 pojkar Gunnar och Åke. Senare när de var bosatta i Helsingborg tillkom en flicka. Barnen Andrén visar en stark känsla för Viskaforsbygden genom att varje månad bidra med 500 kr fondkapitalet. Stort tack!

Provinsialläkarbostaden

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *