Samverkan i Viskaforsbygden

Igår kväll deltog Ortsrådet genom Maria, Peter och Jan-Åke på ett möte om Kraftsamling & lägesbild: Viskaforsbygden. Föräldraföreningen hade tagit initiativet till mötet. Skolans båda rektorer deltog liksom personal från fritidsgården och Socialtjänstens ungdomsgrupp. Representanter från RSK fotboll, innebandy och orientering samt Viskaforshem deltog.
Vi pratade mycket om våra barn & unga. Föreningar och aktiviteter, hur ser lägesbilden ut. Vad finns det för barn/unga att göra på fritiden. Vad saknas. Vad finns det för intressen. Hur kan skola och föreningar arbeta tillsammans med Ortsrådet och ex fritidsgården. Mycket intressant och mycket viktigt!

Nytt möte för uppföljningsdiskussioner kommer hållas före sommaren.

Vad säger ni ungdomar som bor i bygden? Skicka pm om ni hellre vill ✌️😍

Bjuder på en vacker bild från Viskaforssskolans skolgård 🌸

Maria/Jan-Åke