Samråd om Viskaforsbygdens utveckling

Ett tydligt löfte om en ny idrottshall i närtid och positivt mottagande av tankar om cykelbana och ekoby. Enligt BT var detta vad åhörarna fick med sig från torsdagens samrådsarena om utvecklingen av Viskaforsbygden.

Arrangör var Viskaforsbygdens Ortsråd och ortsrådets ordförande Michael Flodhag inledde kvällen med att hälsa välkommen till drygt 30 åhörare och 10 politiker. Moderator var BT-journalisten Erik Jullander.

I sitt hälsningsanförande betonade Flodhag att den strategiskt viktigaste frågan för Viskaforsbygden är planer för ökat bostadsbyggande. Utan nya bostäder blir det ingen inflyttning. Utan inflyttning ingen förnyelse. I längden påverkas skolans förutsättningar men också annan samhällsservice och kommersiell service. Med fokus på den frågan inledde moderatorn med att samtala med Elisabeth Eikhoff, chef för Mark och exploatering. Planer som nu är på gång är villatomter på Södra Skansensområdet och ett LSS-boende vid Åsahagsvägen. Dessutom finns diskussioner om ca 40 bostadsrätter utefter Fritslavägen. Alltså inget större tillskott. Mer behövs!

Därefter var det dags för ett samtal mellan följande politiker. Kommunalråden Anette Carlsson (M), Kerstin Hermansson (C), Andreas Exner (SD) samt Lars-Gunnar Comén (M) förste vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden och Bengt-Arne Bohlin (S) andre vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det fanns en allmän uppfattning om att Viskaforsbygden behöver fler bostäder och en ny idrottshall. Men några konkreta svar om när detta kommer att inträffa kunde politikerna inte ge. Men detta är frågor som Ortsrådet kommer att bevaka och försöka påverka. För Viskaforsbygden är detta strategiskt viktiga frågor. Låt oss alla följa utvecklingen och ställa frågor till alla våra lokala partier. Vilka svar får vi när vi går in i en intensiv valrörelse? Hur agerar partierna under nästa mandatperiod?

I vinjettbilden! Michael Flodhag och Erik Jullander

Anette Carlsson, Kerstin Hermansson och Andreas Exner
Publikbild

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *