RSK:s tipspromenad ställs in tills vidare!

Allting händer nu fort. Nu rekommenderar Folkhälsomyndigheten att personer över 70 år ska vara försiktiga med sociala kontakter. Även om uppmaningen i första hand riktar sig mot 70+ i storstäder och städer så måste vi ta det på stort allvar. De som jobbar med att genomföra RSK:s tipspromenader är nästan alla 70+. RSK anser det vara av stor vikt att följa Folkhälsomyndighetens uppmaning och vill inte utsätta våra volontärer för onödiga risker. RSK ställer därför tills vidare in planerade tipspromenader. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *