Resultat i kyrkovalet

Kyrkovalet är avklarat. Här kommer det lokala resultatet. I valet till kyrkofullmäktige i Kinnarumma pastorat fick Kyrkans bästa 238 röster och Socialdemokraterna 228. Det skiljer 10 röster. I valet 2017 var motsvarande siffror 259 och 212 alltså en skillnad på 47. Vad jag förstår kommer mandatfördelning bli densamma dvs Kyrkans bästa får 11 mandat i kyrkofullmäktige och Socialdemokraterna får 9. Valdeltagandet har ökat från 14,73 till 15,46 vilket går emot utvecklingen i både Borås och i landet som helhet. Glädjande!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *