Provtagning COVID 19 på Viskaforskliniken

Från och med 3 juni kan du som har lättare symtom som skulle kunna bero på COVID19 ta prov för detta. Provtagningen är öppen alla helgfria vardagar kl 13-14,30. Testerna tas i turordning, inga bokningsbara tider.
För att inte få en smittspridning görs testet utomhus och vi ser helst att du kommer i bil och stannar kvar i bilen. Du ska ha haft symtom minst 24 timmar, ta med ID handling samt penna. Observera att ingen medicinsk bedömning görs vid provtagningen.
Skyltar hänvisar bilar och personer till ambulansintag på gaveln av huset.
Provtagningen är kostnadsfri och görs utomhus vid vårdcentralen.
Blir det stor efterfrågan och långa köer kan det behövs frivilliga, som inte tillhör någon riskgrupp, som hjälper till och ordna kön. Är du intresserad? Ring Jan-Åke Brorsson Mobil: 0708-194448 eller skicka ett mail till janake.brorsson@gmail.com

Här kommer lite mer information
Nu kan du som har lättare symtom som kan vara orsakade av COVID19 (det nya coronaviruset) möjlighet att få ta prov för detta. Följande symtom är vanliga vid COVID 19: feber, torrhosta, trötthet, andnöd, muskelvärk, halsont, huvudvärk, magbesvär med diarré samt försvunnet lukt- och smaksinne. Du som har medelsvåra symtom ska i första hand isolera dig hemma och om symtomen blir svåra ta kontakt med vården via telefon.

För att provet ska bli rättvisande behöver du haft symtom minst 24 timmar. Provtagningen är kostnadsfri och görs utomhus vid vårdcentralen. Själva testet tas med en pinne från näsa och svalg och påvisar om det finns DNA från viruset. Provet kan dock inte skilja mellan DNA från levande och dött virus. Observera att ingen medicinsk bedömning görs i samband med provtagningen.

För att inte riskera smittspridning i samband med provtagningen vill vi att alla som har möjligheten kommer i bil och stannar kvar i bilen. Har du ingen möjlighet att komma i bil blir du anvisad vart du ska stå tills det blir din tur. Ta med ID handling samt penna.

Svaret på testet kommer via brev, eller om du vill ha ett snabbare svar via vår digitala tjänst Praktikertjänst 24. Tjänsten kräver e-legitimation samt mobilnummer. För mer information om Praktikertjänst 24 se www.viskaforskliniken.se.

 

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *