Om Viskan svämmar över?

I mars fick jag en fråga om vilken beredskap som finns om Viskan svämmar över. Jag skickade frågan till Ilse Postma, Borås stad. Nyligen fick jag följande svar.

(Bilden ovan är från Borås men vi som växt upp i Viskaforsbygden minns att även vi drabbades av Viskans översvämning. Själv minns jag att Viskans vatten gick ända upp till husen på Ryttaren dvs vid Sven Eriksonsvallen. Om någon har en bild från översvämningarna i Viskaforsbygden tar jag gärna emot den.)

Hej!

Nu har jag fått svar från de som arbetar med risk och säkerhet och även översvämningar inom kommunen. Jag arbetar med Viskan och sanering av det förorenade sediment, men inte med översvämningsfrågor.

Inom staden har vi ingen flödeskartering för Viskan inom kommunen. Däremot har vi ett samverkansforum.

Inför tider på året när risken för översvämning/höga flöden är stor genomför vi ett möte som kallas för “inriktnings- och samordningsfunktion”. Till det mötet kallas aktörer inom Borås som arbetar förebyggande, eller med hantering av en översvämning/högt flöde och är exempelvis förvaltningar och Räddningstjänsten.

Syftet med mötet är att alla ska få en helhetsbild och få en inblick av varje aktör som är med i arbetet. På ett sådant möte får även varje inbjuden aktör möjlighet att lyfta behov av stöd och belysa möjliga konsekvenser aktörsspecifikt, det minskar risken att respektive aktör genomför en åtgärd utan att tänka på eventuella konsekvenser för en annan aktör vid genomförd åtgärd.

Sådana samverkansforum genomförs vid risk för översvämning även i områden utanför Viskan.

Med vänliga hälsningar
Ilse Postma
Projektledare, projekt Viskan

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *