Om Svaneholm & Bogryd

Svaneholm är en ort som ligger vid ån Viskan mellan Kinna och Viskafors, cirka 15 kilometer söder om Borås vid en tidigare sträckning av riksväg 41.
Orten växte upp som ett brukssamhälle kring Viskafors gummifabrik. Från början kallades orten för Skrapered.

Historia
Svaneholm har troligtvis varit befolkat redan sedan stenåldern, vilket är helt naturligt med tanke på att människor i alla tider har sökt sig till vattendrag.

En viktig del i ortens historia är Gummifabriken. Fabriken startade upp sin verksamhet under början av 1890-talet, då med galoschtillverkning.
Fabriken höll ångan uppe i medgångar och i motgångar. 1960 omorganiserades Viskafors gummifabrik och gick in i det nybildade Firestone-Viskafors AB.
Delar av samhället byggdes naturligtvis upp för gummifabrikens skull. 1891 byggdes fabriksföreståndarens villa, som senare nyttjades som barndaghem under många år. 1892-95 byggdes arbetarbostäderna 1-5 i två våningar och med 20st lägenheter. Dessa kallades Långholmen. 1893 byggdes disponentvillan och 1894 byggdes kraftstationen samt arbetarbostäderna 1-3 med 12 lägenheter. Dessa kallades Övre Långholmen.
1898 byggde man en rågummikällare av sten samt en tjänstebostad åt verkmästaren. 1906 byggdes bostad nr 9, som senare brann ner. 1910 byggdes en lokal för Svanholms Minuthandel och 1912 byggdes en lokal för lastautomobil.

Den 4 december 1915, tidigt på morgonen, började fabriken att brinna! Ortbefolkningen hjälpte till och brandkåren kom från både Viskafors och Rydboholm, Man kämpade hårt och länge med att släcka elden, men också med att rädda så mycket som möjligt undan elden. De närliggande husen fick evakueras p.g.a risken för brandens spridning. Så småningom lyckade man släcka elden, men delar av fabriken gick inte att rädda. Kvar fanns tekniska avdelningen, kontoret, lagret, panncentralen samt delar av fabrikslokalerna. Som en tillfärllig lösning på produktionsproblemet, flyttade man tillverkningen av galoscher till Lidköping under tiden man byggde upp fabriken i Svaneholm.

Den 10 mars 1955 utbröt ytterligare en brand, denna gång i en av fabrikens maskiner, den s.k. Gummidippen. Elden hade till en början ett mycket hastigt förlopp men snart hade brandkåren tagit kontrollen över situationen. Strax därefter upptäckte man att det brann på våningen ovanför kontoret, då elden lyckats sprida sig genom byggnaden via ventilationstrummorna. Denna gång gick de eldhärjade lokalerna inte att rädda.

Natten till den 6 juli 1970 utbröt ännu en brand. Denna gång brann det i gummiskrotlagret. Troligtvis var denna brand anlagd då liknande bränder anlagts på andra soptippar dagarna innan. Elden spred sig snabbt och brandkåren hade inte mycket att säga till om. Snart spred sig elden till den intilliggande skogen, varpå brandkåren fick koncentrera sig på att hindra elden från att sprida sig vidare i skogen. Brandkåren från Borås förstärkte de hårt arbetande brandmännen från Svaneholm. Motgångarna följde på varandra. Man slet hårt med att stoppa eldens spridning i skogen, men efter bara någon timme var branddammen tömt varpå man fick söka nya vattenkällor. Man sökte till en början i Lillåns dalgång men hittade en vattenrik håla ca 400m bort, vilket gav problem med att dra slangar genom terrängen. Även här tog vattnet så småningom slut och man fick leta upp nya platser, längre upp i ån. Så småningom fick man med hjälp av civilförsvaret tillgång till Viskans vatten samt med brandposter i samhället. Detta i kombination med regn i form av ett skyfall räddade upp hela situationen. Elva veckor senare, kunde man betrakta elden som släckt. Ett år senare rök det fortfarande från eldhärden. Man uppskattade senare skadegörelsen till 500 000kr.

Under 1960- och 70-talet försvann stora delar av det gamla Svaneholm. Många av husen ansågs gamla och man valde då att modernisera eller kassera helt. Bland annat brändes två bostadshus på Egna Hem, närmast Svanäng ner. Kooperativa samt fyra hus på Egna hem revs strax därefter. Skrapered 1 brändes ner i januari 1970 och i april samma år brände man ner Skrapered 2 och gamla skolan. Bergabyggnaden och Långholmen, Hus nr 16 (Skatebot) revs under början av 70-talet och Hus nr 18 (Snusdosen) brann ner (gm olyckshändelse) strax därefter. 1975 rev man Hus nr 20 (halva hästaröven). Stenhuset revs 1979 och resterna brändes senare under samma år. Även Övre Långholmen och Smensholm brändes ner under denna period. P.g.a sabotage valde SJ att riva Svaneholms anhalt. Pressbyråns kiosk revs 1979. Hus nr 21 och 23 (Kristenssons Affär), Skolan nr 3, Läraren 1 och 2, Slitin samt Verkmästaren, såldes av Firestone 1979. Garaget som hade används till bolagets fordon revs 1980

Kort fakta
Till Göteborg är det ca 6mil, om man kör via Seglora, genom skogen till Bollebygd.
Väljer man istället att åka om Borås är sträckan ca 8 mil.
Till Borås är det ca 1,6 mil och till Kinna är det ca 1,6 mil.
Till Viskafors är det endast ca 4km och här finner du matbutik, ATG, högstadieskola, pizzeria, frisör, bageri och mycket annat.

Källa: Svaneholms Byalags hemsida

 

PS: Är det faktafel eller ni har historiska bilder från orten eller tillägga fakta och historik, tveka inte att höra av er till info@viskafors.net

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *