Månadens företag

  • Vi är en schaktfirma med säte i Rydboholm. För närvarande arbetar VD samt sex anställda på företaget.
  • Vi har fem grävmaskiner, en frontlastare och en dumper samt två lastbilar.
  • Vi utför arbeten åt både kommuner, privata företag samt åt privatpersoner så som vatten- och avlopp, infiltrationer,husgrunder, dikning, sortering av massor, snöskottning och halkbekämpning samt transporter av olika slag.
  • Det bästa med Viskaforsbygden men främst Rydboholm är att det är ett lagom stort samhälle som ändå har närheten till Borås.