Lägre siffror för Viskaforskliniken!

Nu har resultatet av årets nationella patientenkät presenterats. Enkäten är gjord under hösten 2023. Viskaforsklinikens betyg har sjunkit jämfört med förra årets enkät.

En fråga handlar om Helhetsintrycket och där har Viskaforskliniken i år fått siffran 78,6. Förra året var siffran 82,4. En minskning med 3,8 procentenheter. Siffran för alla vårdcentraler i Borås var förra året 81,2 och i år 82,3.

Övriga frågor som finns i enkäten är:

  • Emotionellt stöd
  • Delaktighet och involvering
  • Respekt och bemötande
  • Kontinuitet och koordinering
  • Information och kunskap
  • Tillgänglighet

För Viskaforskliniken faller siffrorna med 4-5 procentenheter inom varje område utom emotionellt stöd. Där är minskningen ca 1 procentenhet.

De sammanlagda siffrorna för alla vårdcentraler i Borås visar en ökning med 1-2 procentenheter på nästan varje område.