Månadens förening!

Månadens förening: Svaneholms Byalag ☆

1. Vilka är ni?

Vi är Svanehoms Byalag. För tillfället består styrelsen av åtta aktiva styrelsemedlemmar. Vi är en ideell förening som just nu har ett hundratal betalande medlemmar.

2. Vad har ni för verksamhet?

Vår huvudsakliga uppgift är att verka för ett attraktivt, tryggt och trevligt samhälle. Vi vill skapa en trivsam ort att både bo på och besöka. Vi har de senaste åren haft möjlighet att investera i utegym, basketkorg med plan, pingisbord samt löpande underhåll av vår fantastiska badplats.

3. Vad är det bästa med Viskaforsbygden?

Naturen, sjöarna, människorna och närheten till större orter.