Kom till Viskaforsskolan den 16 juni kl:18.00

3 snabba frågor till ordföranden i Viskaforsbygdens Ortsråd angående samrådsarenan i Viskaforsskolans matsal 16 juni kl. 18.00.

Varför har Ortsrådet kallat politiker och tjänstemän i Borås kommun till en s.k. Samrådsarena?

Svaret är väldigt enkelt. Ortsrådet ser att det byggs otroligt lite i vår bygd, i stort sett inga hyresrätter, bostadsrätter eller villor. Inom en nära framtid kommer det att få konsekvenser för bland annat skolorna eftersom barnfamiljer som vill flytta hit har svårt att finna bostäder.
Utan barnfamiljer blir det svårare att fylla förskolor och skolor, något som påverkar budget och i förlängningen kanske leder till stängning av någon skola.
I Ortsrådet ser vi allvarligt på en sådan utveckling och menar att Borås kommun har ett stort ansvar för att se till att det kan byggas nya bostäder. I jultid hade Borås tidning artiklar om Sandared, Fristad, Dalsjöfors och Viskaforsbygden. I beskrivningen av de andra delarna kunde vi läsa ord som ”byggboom” och ”växer så det knakar”. I artikeln om Viskaforsbygden fick vi läsa att kraftverket fyllde 100 år och om en ny gångväg längs Viskan. Det säger en hel del om hur lite det satsas hos oss, vare sig det gäller kommunalt byggande eller privata aktörer.
Det väcker många frågor som vi vill att ansvariga politiker och tjänstemän ska svara på.

Hur kommer utfrågningen att gå till?

Vi har bett Erik Jullander, journalist på BT, att agera som moderator. Han kommer att ställa frågor kring bland annat byggnation till de som ytterst har ansvar för dessa frågor.
Erik har stor erfarenhet när det gäller denna typ av utfrågningar, så vi känner oss trygga i att rätt frågor kommer att bli ställda – och besvarade!

Vad hoppas du blir resultatet av denna samrådsarena?

Att vi får svar på frågan kring varför Viskaforsbygden är så eftersatt när det gäller nybyggnation och vad politikerna kommer att göra åt det. Jag hoppas också att många boende i Rydboholm, Viskafors, Kinnarumma, Svaneholm och Seglora kommer till Viskaforsskolans matsal för att visa att vi är eniga i vår önskan om tydliga och raka svar från politiken angående bygdens framtid.

Ortsrådet jobbar enligt mottot ”Framåt tillsammans” – tillsammans kan vi vända en nedåtgående trend och verkligen sätta vår bygd på kartan igen. Viskaforsbygden är fantastisk vad gäller historia, natur och kultur – men framför allt vad gäller de härliga människor som bor här.
Det måste vi ge fler människor en chans att uppleva!

Vi börjar forma framtiden tillsammans torsdagen den 16 juni kl. 18.00 i Viskaforsskolans matsal – kom och ta din plats bland de som vill jobba FRAMÅT TILLSAMMANS!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *