Viskaforsbygdens utveckling?

Hur skall bygdens utvecklas – från Seglora till Rydboholm med omnejd.
Framtidsvision, bostäder, skolor, vägar, grönområden, detaljplaner, föreningsliv, idrottsanläggningar m.m.
Dessa frågor skall vi diskutera tillsammans med politiker och tjänstemän i Borås stad!
Tid: Torsdagen den 16 juni kl: 18.00
Plats: Viskaforsskolans matsal
Moderator: Erik Jullander, journalist Borås tidning
Arrangör: Viskaforsbygdens ortsråd
Alla är välkomna!
Har du en fråga, förslag eller fundering? Skicka den till oss så fort som möjligt!

Mailadress: janake.brorsson@gmail.com

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *