Hur skall Viskaforsbygden utvecklas?

Den frågan har Viskaforsbygdens ortsråd fått på remiss från Borås stad. Svaret skall var inne senast den 30 september. Ortsrådet styrelse har tagit fram ett utkast till svar som skickats ut till alla våra 60 medlemmar för synpunkter.

I utkastet till svar ligger fokus på vikten av att kommunen satsar på att ta fram planer för byggande av nya bostäder. I första hand vill ortsrådet att man satsar på området vid Viskaforshallen och upp emot Brunnsvägen/Källsprångsvägen samt Skansenområdet. Samtidigt måste diskussionen om en ny idrottshall hanteras. Behovet av en nybyggnad är stort. Nuvarande hall är snart 50 år. Ett annat område för nya bostäder är det som benämns Östra Ögärdet dvs utefter Fritslavägen bort mot Fagersberg.

I remissen finns förslag på andra åtgärder för att stärka centrum, lokala parker, grönområden m.m. Den som är intresserad kan gå in på www.boras.se och söka på Strategier Viskafors. Då hittar ni en länk som heter Utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared. Där finns hela remissmaterialet. Där finns också möjligheter för var och en att lämna synpunkter.

Du har väl bokat in Viskaforsbygdens dag den 10 september!
Aktiviteter i Viskafors och Seglora!

Önskar ni som företag eller förening bli medlemmar i Ortsrådet- vänligen kontakta
Maria Erixon 0736-245979, mariaerixon82@gmail.com

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *