Full fart på fritidsgården

Viskafors fritidsgård är en av Borås mest välbesökta fritidsgårdar, säger Jan Rosenberg som är ansvarig för fritidsgården. Varje vecka har vi besök av 400-500 ungdomar. Med hjälp av fritidsledarna som stöttar och entusiasmerar finns möjligheter för ungdomarna att förverkliga sina idéer.
Vissa kvällar har man tillgång till skolans badbassäng och intilliggande gympasal. Nyligen har man tagit upp en diskussion med FMCK Borås om att starta en verksamhet för motorintresserade ungdomar.

Värdegrundsfrågorna är viktiga för oss, säger Rosenberg. Allas lika värde och att alla har ätt till en meningsfull fritid samt att alla ska känna sig trygga och bli sedda. Detta är en grundläggande utgångspunkt för vårt arbete.

Om alla tar ansvar och var och en gör vad den kan. Ja, då blir det så!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *