Fokus på Viskaforsbygden! Vad vill Vänsterpartiet?

Fokus på Viskaforsbygden använder vi för att spegla en diskussion om vad vi vill med framtiden i Viskaforsbygden. Alla som vill kan skicka in bidrag för publicering! Enkla frågor och förslag eller lite mer text.
Skicka dina frågor/förslag till janake.brorsson@gmail.com
Vill du veta mer? Ring 0708-194448
För att inleda diskussionen har vi inbjudit gruppledarna för partierna i kommunstyrelsen att ge sin syn på Viskaforsbygdens utveckling. Först ut är Ida Legnemark, Vänsterpartiet

Hur vill V utveckla Viskaforsbygden?
Borås växer och får allt fler invånare, då krävs det att hela kommunen utvecklas, inte bara centrum. Serviceorterna runt Borås kommer att spela en viktig roll i denna utveckling eftersom det redan finns förskolor, skolor och äldreboenden här liksom butiker och annan service. Fler invånare i de här orterna gör att servicen stannar kvar. För Vänsterpartiet är de allmännyttiga bostadsbolagen mycket viktiga för att det ska byggas nya bostäder med rimliga hyror, men också för samhällsutvecklingen i stort. Därför värnar vi de mindre lokala allmännyttiga bolagen som Viskaforshem. Samhällsbyggnadskontoret arbetar med att ta fram nya planer för bostadsbyggelse, som bl.a. berör Viskafors. Detta kommer ge förutsättningar för Viskaforshem att gå vidare med sina byggplaner.
Trygghetsboenden är tillgängliga bostäder med ge ensamhetslokaler där det till exempel kan finnas matsal och olika aktiviteter. Det behövs ingen biståndsbedömning för att flytta till ett trygghetsboende och efterfrågan bland äldre är stor. Därför är tanken att det ska byggas fler trygghetsboenden i olika delar av kommunen de kommande åren. Även här är Viskaforshem en viktig aktör.
Vänsterpartiet är stolta över att budgeten för 2017 innehåller tillskott till både äldreomsorg och förskola/skola, vilket ger förutsättningar för service i hela kommunen. Vi vill också fortsatt se god tillgång till kultur och fritid i hela kommunen, det vill säga fritidsgård, idrottsanläggningar och bibliotek.
I de rödgrönas budget för 2017 finns ett uppdrag som gäller Friluftsplan, det handlar om utbyggnad av spår och leder så att invånare i hela kommunen har nära till friluftsliv. Vad gäller Sven Eriksson-vallen så startar vi under året projektering av nya omklädningsrum. Under 2017 kommer också en näridrottsplats byggas Rydboholm. Vi vill främja samarbete med föreningslivet genom den så kallade Överenskommelsen, vi tror till exempel att fler lokala mötesplatser kan skapas och bemannas på det viset. För att underlätta lokalt inflytande för föreningsliv och boende i Viskaforsområdet kommer det finnas en kontaktperson för området på Fritids- och folkhälsoförvaltningen, förhoppningen är att det även ska startas ett ortsråd i området.
Goda kommunikationer med buss och cykelväg som knyter ihop orterna i Viskaforsbygden behöver prioriteras. På längre sikt skulle Vänsterpartiet gärna se ytterligare bostadsbyggnation söder om Borås, där också den gamla järnvägen skulle kunna rustas upp och bidra till smidiga och miljövänliga resor mellan Svaneholm, Viskafors, Rydboholm och Borås. Då Viskaforsområdet, inte minst genom Viskaforshems satsning på passivhus, ligger i framkant när det gäller miljöarbete borde områdets framtida jobb finnas inom just miljösektorn. Borås arbete för att öka andelen ekologisk och närproducerad mat kommer också gynna lantbrukare i området.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *