Viskaforsbygdens dag den 7/9!

Företag eller förening! Ta chansen och visa upp er på Viskaforsbygdens dag! Anmäl er till: mariaerixon82gmail.com

Du som är företagare har möjlighet att visa upp er med en annons i programbladet.
Ställ upp för Viskaforsbygden! Annonser!
Små annonser 500 kr, mellan 1000 kr. Maila till: mariaerixon82@gmail.com

Viskaforsbygdens ortsråd önskar er alla en fantastisk sommar!