Valborgsmässofirande i Kinnarumma

Vårens inträde firades i Kinnarumma med våreld, tal och sång. Roy Almgren, Kinnarumma Hembygdsförening och Hanna Hermansson, Kinnarumma byalag höll välkomsttalet.Vårtalet hölls av vice ordföranden i Viskaforsbygdens ortsråd, Maria Erixon. Maria jämförde vårens spirande växtlighet med den utveckling som nu finns i Ortsrådets verksamhet. Nu är det viktigt att vi alla går FRAMÅT TILLSAMMANS i vår strävan att utveckla och stärka hela Viskaforsbygden. Traditionella vårsånger framfördes av kören Gaudium under ledning av Charlotte Brorsson Trell. Arrangemanget avslutades med att rislyktor tog sig upp i skyn samtidigt som härlig musik strömmade ut ur Pelle Larssons högtalaranläggning.
Tack till arrangörerna Kinnarumma Byalag och Kinnarumma Hembygdsförening
Nedan kommer några bilder.