Torpvandring

Lördagen den 25 maj!
Kl: 14.00 samlas vi vid Kinnarumma kyrka för samåkning. Deb son föredrar att ta sig direkt till Sjöbo kan vänta vid den Stora Eken.
En promenad på ca 3 km. Vi passerar några torpgrunder i området Sjöbo/Smeagårn. Krononan på verket blir Axel Henrikssons Råbacka, som ännu finns kvar. OBS! Ta med kaffekorg!

Välkomna!
Arr. Kinnarumma Hembygdsförening