RSK:s fotbollsskola är igång

I måndags samlades ca 60 ungdomar och 10 ledare på SE-vallen. RSK:s fotbollsskola startade och pågår fram till torsdag eftermiddag. Hög aktivitet, glädje och trivsel präglade stämningen på SE-vallen. Nedan kommer några bilder.

På promenaden hem från SE-vallen fanns Friskafors i sommarskrud och dessutom en f.d. fotbollsplan. Ett område som skulle kunna ge plats för nya bostäder. Något som Viskaforsbygden behöver.