Planprogram för nybyggnad av lägenheter i Viskafors

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till plan för nybyggnation av bostäder i Viskafors. Programmet kan läsa på länken nedan.
Nämnden kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Viskaforsskolans stora matsal, 18 september kl. 17.00–20.00. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor. 

https://www.boras.se/download/18.6e442ca916cb2eea3c3cfe80/1568034868610/Planprogram%20för%20Viskafors,%20Rydboholm%201:342.pdf

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *