Lugnt läge på Viskaforsskolan!

Frans Stjerna, rektor för F7-9 på Viskaforsskolan var gäst på Viskafors Socialdemokratiska förenings årsmöte den 10 februari. Stjerna var inbjuden för att informera om läget på Viskaforsskolan.

I sin information lyfte han fram följande punkter:

  • Läget på skolan är lugnt och undervisningen fungerar bra. Resultatet av trygghetsmätningar visar att ungdomarna trivs med både skolan och skolarbetet. Inga större konflikter eller bråk.
  • Det finns svårigheter med att rekrytera pedagogiska personal
  • För att skapa en lugn och utvecklande skolmiljö har kringfunktionerna såsom elevhälsa, korridorvärdar, rastvakter och studiecoacher en stor betydelse. Därmed kan den pedagogiska personalen koncentrera sig på sitt utbildningsuppdrag.
  • Kopplingen mellan skola, fritidshem och fritidsgård är viktig. Enligt Frans bör Fritidsförvaltningen ha ansvar för att det på varje högstadieskola finns en fritidsgård som är öppen under större delen av skoltiden och kvällstid. Detta bör vara en gratis resurs och inte som idag ingå i skolans budget.
  • Slutligen menar Frans att det är viktigt att marknadsföra Viskaforsskolan som en väl fungerande och lugn skola. Sprida den positiva bild som nu speglar verkligheten.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *