Framtid Rydbohom har årsmöte

Framtid Rydboholm kallar till årsmöte den 22 maj i Rydboholms kyrka klockan 18.30.

Varmt välkomna!

Som ett resultat av att några i styrelsen inte kommer att fortsätta behöver vi minst två nya ledamöter för att kunna driva föreningen vidare. Ju fler vi blir, desto mer kan vi åstadkomma! Vi hoppas att det finns fler som värnar om Rydboholm och dess framtid och som kan tänka sig att engagera sig.

Delar av det föreningen åstadkommit genom åren:
– Fotbollsplan/aktivitetsplats.
– Grusning och röjning av kulturleden.
– Skräpplockardagar.
– Gångstig från grillplatsen till gång- och cykelvägen.
– Vi har fört diskussioner med kommunen och Trafikverket om återinförande av övergångsställen (än så länge utan gehör, men vi tänker fortsätta driva frågan).
– Invigningsfest för fotbollsplan/grillplats.
– Fastgjutning av skyltar på kulturleden.
– Montering och fastgjutning av bänkar och bord vid aktivitetsplatsen och Maden.
– Röjning av sly utmed Viskan mot kyrkan på Viksvägen.
– Tillverkning och fastgjutning av anslagstavlor.
– Rydboholmsdagarna.

#Viskaforsbygden #rydboholm #framtidrydboholm #årsmöte #dethänderibygden #Framåttillsammans